MOBILNE PLANETARIUM

MOBILNE PLANETARIUM

Pokaz w mobilnym planetarium to jedyna i niepowtarzalna szansa na podziwianie kosmosu bez wychodzenia z sali lekcyjnej. Nasze pokazy astronomiczne mają za zadanie zaszczepić wśród dzieci i młodzieży chęć poszerzania wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie. Planetarium to unikatowe narzędzie dydaktyczne, które w przystępny oraz interesujący sposób zapozna uczestników ze zjawiskami astronomicznymi i geograficznymi zachodzącymi na niebie. Pokaz zilustruje prawa fizyczne rządzące ruchem ciał niebieskich, a tym samym przeniesie uczestników w  niezwykłą podróż do świata astronomii.

Pokazy organizujemy w szkołach, przedszkolach, bibliotekach i domach kultury. Wyświetlane projekcje są zgodne z podstawą programową z zakresu fizyki, astronomii, geografii i wiedzy o środowisku. Każdy seans jest dostosowany tematyką, jak i zakresem do wieku uczestników.

Mamy możliwość zorganizowania pokazów dla kilku grup w ciągu jednego dnia. Pokaz dla jednej grupy trwa około 45 minut. Planetarium jest w stanie pomieścić jednorazowo 25-30 dzieci. Najlepszym miejscem do rozstawienia kopuły mobilnego planetarium jest sala gimnastyczna, świetlica, aula szkolna bądź sala lekcyjna pozbawiona stolików i krzeseł o minimalnej wysokości 3,2 metra.

Zdjęcia z warsztatów
  • Wiek uczestników od 3 lat
  • Max. liczba osób w jednej grupie 30
  • Czas zajęć czas trwania zajęć dla jednej grupy - ok. 45 minut
  • Placówki przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury
  • Cena Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów. Zapraszamy do kontaktu