WARSZTATY PSZCZELARSKIE

WARSZTATY PSZCZELARSKIE

Kim jest pszczelarz, czym jest ul, co to pszczela rodzina, jakie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego nas świata, dlaczego powinniśmy o nie dbać, jak kiedyś, a jak dziś pozyskuje się miód pszczeli…?
Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań udzielimy w czasie trwania warsztatów pszczelarskich.

Warsztaty pszczelarskie to wyjątkowa okazja, by w warunkach sali lekcyjnej poczuć klimat prawdziwej pasieki. Na zajęciach opowiadamy historię bartnictwa i pszczelarstwa. Pokazujemy czym jest i w jaki sposób produkuje się miód, a także jakie są jego rodzaje.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają rodzaje ulów, ubiorą się w ochronny strój pszczelarza, dowiedzą się jakimi narzędziami posługują się pszczelarze i jak wygląda praca w pasiece. Przygotują również wyjątkową świeczkę z plastra wosku pszczelego.

W ramach zajęć przewidziana jest także degustacja różnych rodzajów miodów, by wykazać jakie występują między nimi różnice i podobieństwa.

Zdjęcia z warsztatów
  • Wiek uczestników od 3 lat
  • Max. liczba osób w jednej grupie 30
  • Czas zajęć czas trwania zajęć dla jednej grupy - ok. 45 minut
  • Placówki przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury
  • Materiały ul wielkopolski, różne rodzaje miodów, slajdy i plansze dydaktyczne
  • Cena Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów. Zapraszamy do kontaktu