Warsztaty garncarskie

Opis warsztatów

Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię garncarstwa, rodzaje kół garncarskich oraz techniki tworzenia naczyń z gliny. Ponadto dowiedzą się o różnych rodzajach ceramiki w zależności od jej przeznaczenia. Animator opowie również o tektonice naczyń, teorii suszenia i wypalania, zasadach konstruowania pieców i kół garncarskich, a także o aranżacji prawdziwej pracowni ceramicznej.

Po części teoretycznej wszyscy uczestnicy zajęć przystąpią do samodzielnego wykonania dwóch glinianych przedmiotów. Pierwszy z nich powstanie przy zastosowaniu koła garncarskiego, natomiast drugi z gliny samoutwardzalnej.

Warsztat garncarski to przede wszystkim kreatywna zabawa z plastycznym materiałem, jakim jest glina. Zajęcia pozwalają uczestnikom stworzyć własnoręcznie przedmioty, które po stwardnieniu będą wspaniałą pamiątką, naczyniem lub ozdobą na długie lata.

  • Czas zajęć

    45-60 MIN
  • Materiały

    glina
  • Cena

    Ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników oraz lokalizacji warsztatów. Zapraszamy do kontaktu.
Zapytaj o szczegóły