Opis warsztatów

Każdy z nas od dziecka zasypywany był setkami opowieści: najpierw po to, żeby nie płakał i szybciej zasnął, potem, aby dzięki nim uczył się samodzielnie czytać i poznawać świat, a nawet, aby mieć temat do rozmowy ze znajomymi (w postaci fabuły książki lub dobrego filmu). Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że z historii nie wyrasta się nigdy, a wiele z nich okazuje się bardzo przydatnych w dorosłym życiu zawodowym. Ciekawie opowiedziana historia potrafi… sprzedać nasz produkt i/lub usługę, zapewnić nam skuteczną autoprezentację, a także przełamać lody z początkowo sceptyczną widownią. Dlaczego zatem nie nauczyć się ich znajdować, obrabiać, aż w końcu… opowiadać?

Nowatorski kurs „Historie w czterech krokach” stanowi możliwość spotkania z opowieściami oraz ich praktycznego doświadczenia. Uczestnicy poznają mechanizmy decydujące o skuteczności konkretnej historii i odbędą trening kreatywności, tworząc przykłady opowieści oraz eksperymentując z rozmaitymi narzędziami retorycznymi. Po zajęciach uczestnicy sami zdecydują, do czego przydadzą im się nowe umiejętności. Czy wyjdą z warsztatu z poważniejszą historią, którą wplotą do swojej mowy sprzedażowej, czy też z bajkową i w pełni magiczną opowieścią, która pozwoli im odnaleźć w sobie dziecko, pobudzić wyobraźnię i choć na godzinę oderwać się od szarego i przewidywalnego świata.

Tym, co na pewno dostaną uczestnicy, są proste i sprawdzone sposoby na:

- zarządzanie emocjami w swojej opowieści;

- skuteczną kreację bohaterów;

- przykucie uwagi przed rozpoczęciem opowieści;

- budowanie uniwersalnego przesłania wypływającego z historii;

- wykorzystywanie palety narzędzi retorycznych dla wzbogacania przekazu.

Cel warsztatu: Podstawowym celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników ze sposobem odnajdywania historii w ich codziennym życiu oraz gromadzenia tych historii. Zajęcia uczą przygotowania do opowieści adekwatnego wstępu i prostego, uniwersalnego przesłania. Uczestnicy poznają podstawowe techniki obrabiania historii, które nadająim zarazem efekt WOW. Storytelling można wykorzystać podczas tworzenia przemówień.

Czas trwania: Około godziny, gdyż jest to warsztat przeznaczony na przerwę eventową. Możliwe jest także wydłużenie tego warsztatu, stosownie do potrzeb Klienta.

Język warsztatu: polski lub angielski

Liczba osób: Aby zapewnić warsztatowy charakter tych zajęć, preferowana liczba uczestników wynosi 12-20 osób. Przy większej grupie warsztat z konieczności przybierze wymiar bardziej teoretyczny (choć z możliwą interakcją).

Forma: Przeprowadzamy warsztaty w formie zarówno stacjonarnej, jak i online (platformy Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams).

PLAN SZKOLENIA:

Jest to ramowy plan szkolenia uzależniony po pierwsze od czasu jego trwania, po drugie od indywidualnych preferencji Klienta. Jesteśmy otwarci na modyfikację i doprecyzowanie oferty stosownie do Państwa potrzeb poprzez: dodanie dodatkowego modułu, wydłużenie lub skrócenie czasu trwania danego modułu albo rezygnację z jednego z modułów.

MODUŁ I: MOJE ŻYCIE JEST HISTORIĄ

Moduł ma charakter teoretyczno-praktyczny, jednak z dużym naciskiem na obserwacje praktyczne i interakcje z uczestnikami. Celem tego modułu jest uświadomienie sobie, że każdego dnia w naszym życiu spotyka nas wiele historii, które do pewnego stopnia możemy wykorzystać w codziennej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie sąsposoby gromadzenia przeżywanych przez siebie historii. Na koniec tego modułu będą oni proszeni o wybranie jednej historii, z którą będą pracować w ramach zajęć. Wybrani z nich podzielą się nią na forum grupy. Możemy też wspólnie ułożyć jedną historię, np. posiłkując się round Robinem (ja mówię pierwsze zdanie i każdy z uczestników dodaje coś od siebie) albo pracując z kartami Dixit.

MODUŁ II: UDAJEMY SIĘ W PODRÓŻ

W tej fazie uczestnicy poznają najprostsze wyznaczniki każdej historii pozwalające odróżnić ją od przypadkowych anegdot. Ponieważ szkolenie ma mieć formę lekką i być przerywnikiem dla eventu, moduł ten zostanie znacznie uproszczony – uszczuplony z niepotrzebnych nazw i sprowadzony do interakcji z uczestnikami. Jest on jednak niezbędny po to, aby uczestnicy mogli prawidłowo stworzyć własną opowieść, która ma szansę wywołać emocje. Elementy, które powinna zawierać każda historia, to:

- zmiana emocji – odpowiednie zarządzanie emocjami (struktura podróży bohatera),

- odpowiednia kreacja bohatera,

- wyraźna przemiana bohatera (zewnętrzna i wewnętrzna).

Moduł ten może zostać rozwinięty, jeśli Klientowi zależeć będzie na dłuższym szkoleniu i mocniejszych podstawach teoretycznych. Tutaj proponuję dwa praktyczne ćwiczenia:

- nazywanie emocji: opowiem uczestnikom krótką historię, a ich zadaniem będzie prawidłowe nazwanie emocji, jakie w niej występują. To ćwiczenie można też zrobić na przykładzie opowieści któregoś z uczestników. Celem jest to, aby uczestnicy umieli dobrać właściwe emocje do swoich własnych historii i odpowiednio zarządzać ich zmianą.

- kim jest mój bohater? – pobudzające wyobraźnię ćwiczenie pozwalające nadać bohaterowi odpowiednie cechy wyglądu i charakteru.

Uczestnicy mogą też na bieżąco aplikować te techniki do historii, z którymi pracują w trakcie warsztatu. Jeśli warsztat będzie miał być krótszy lub będzie na nim więcej osób, możemy też wszyscy pracować nad tworzeniem jednej opowieści (albo zupełnie nowej, wymyślonej przez uczestników) albo nad przeróbką historii znanej z jakiegoś filmu lub książki.

MODUŁ 3: OPENER I PRZESŁANIE

Każda historia, aby mieć wymiar uniwersalny, musi po pierwsze: zawierać atrakcyjny wstęp, by przykuć i utrzymać uwagę słuchaczy, po drugie zaś – w swoim zakończeniu – nieść uniwersalne przesłanie, z którego może czerpać każdy. Ponownie zatem, w przypadku krótkiego eventowego szkolenia, rezygnujemy ze zbędnej teorii, lecz dajemy uczestnikom do ręki podstawy budowania chwytliwego wstępu i zakończenia. Moduł ten także przebiega w sposób praktyczny: do gotowych historii wybranych uczestników dobudowujemy wstęp i przesłanie na podstawie prostych wytycznych przekazanych uczestnikom. Wytyczne te każdy uczestnik może zastosować do wstępu i zakończenia swojej historii. Możemy też stworzyć kilka alternatywnych wstępów i przesłań dla jednej historii.

Moduł ten może zostać rozbudowany o teorię konstruowania przemówień publicznych, jeżeli szkolenie miałoby być dłuższe i adresowane dla Klientów chcących w większym stopniu zgłębić tematykę storytellingu.

MODUŁ 4: EFEKT WOW:

Opcjonalny moduł służący wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu otrzymanych historii. Etap, kiedy uczestnicy mogą bez skrępowania bawić się narzędziami retorycznymi, takimi jak: środki językowe (metafory, klamry kompozycyjne, porównania itp.), mowa ciała (gesty, hologramy), praca głosem (pauzy, przyspieszanie tempa) itp., po to, aby wzbogacić swój przekaz. Moduł ten możemy przeprowadzić poprzez wybór kilku historii uczestników zajęć i wskazanie pomysłów do ich urozmaicenia albo poprzez prezentację różnych narzędzi, po to, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Końcowa część zajęć przeznaczona jest na prezentację stworzonych przez uczestników historii. Możliwość prezentacji będzie przeznaczona dla chętnych uczestników, nikt nie będzie zmuszany do prezentacji czegokolwiek. Gdy będziemy pracować nad jedną historią, uczestnicy mogą wspólnie zaprezentować rezultat pracy.

  • Czas zajęć

    od 45 MIN
  • Materiały

  • Cena

    Ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników oraz lokalizacji warsztatów. Zapraszamy do kontaktu.
Zapytaj o szczegóły